Loading...

CERTIFICAT – ECOTransparență și încredere

OC Certificat-Eco este primul organism privat de certificare a produselor ecologice din Republica Moldova.

Acreditat de Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC, în conformitate cu cerințele standardului SM EN ISO/CEI 17065:2013, Certificat de Acreditare Nr. OCprec – 001.

Autorizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului – Certificat de autorizare MD-ECO-11 din 29.12.2020.

Scopul principal al activităţii OC Certificat-Eco este de a furniza garanţie că produsele certificate de acesta sunt în conformitate cu standardele/documentele normative în vigoare privind agricultura ecologică, iar procesul de certificare se efectuează în mod independent, nediscriminatoriu, transparent şi credibil pentru consumator.

Independență și imparțialitate

Organismul de certificare Certificat-Eco în sistemul de management aplică о Politică şi un set de măsuri pentru asigurarea independenţei și imparţialității personalului ОС, care este formulată în Regulamentul OC. Conducerea ОС asigură independenţa, imparţialitatea şi integritatea personalului care conduce şi execută lucrări de inspecţie şi certificare pentru a asigura încrederea beneficiarilor în rezultatele lucrărilor desfăşurate.

Decizia cu privire la certificare, în vederea asigurării imparţialitătii, se efectuează de personal competent, care nu a fost implicat în inspecţii şi evaluări.

Certificat-Eco deține Declarația Angajamentul Managementului cu privire la respectarea imparțialității (F-5.2-1) și Declarația Angajamentul Asociatului (F-5.2-2).

Nediscriminare

Accesul la serviciile organismului de certificare este liber pentru orice solicitant ale căror activităţi sunt cuprinse în domeniul de acreditare declarat, indiferent de mărimea organizaţiei respective, de afilierea la diverse asociaţii sau grupuri de interese sau de numărul de certificate deja emise de către organism.

Condiţiile financiare depind doar de amploarea activităţilor implicate, criteriile după care aceste condiţii se impun fiind aceleaşi pentru toţi solicitanţii. OC Certificat-Eco tratează orice solicitare de certificare în conformitate cu prevederile Sistemului de Management, a procedurii de certificare, fără a împiedica, sau stânjeni în vreun fel accesul solicitanţilor la serviciile de certificare.

Dezvoltare continuă

OC CERTIFICAT-ECO este membru în cadrul Conciliului European al Certificatorilor Organici (EOCC – The European Organic Certifiers Council). EOCC este o asociație fondată în 2000 de mai multe organisme și autorități de control pentru a discuta despre implementarea reglementărilor ecologice europene asupra activităților lor.

EOCC

The European Organic Certifiers Council

Ne găsiți aici:

+373 60 78 78 22

ecocertificare@gmail.com

șos. Hâncești 43, of. 210, mun. Chișinău, Republica Moldova

Pentru a aplica la sistemul de certificare Certificat-Eco

Consultați

Dosarul Clientului