NOW LOADING

CERTIFICAT – ECOTransparență și încredere

OC CERTIFICAT-ECO este primul organism privat de certificare a produselor ecologice. Acreditat de Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC, în conformitate cu cerințele standardului SM SR EN ISO/CEI 17065:2013, certificat de acreditare Nr. OCprec – 001. Recunoscut de Ministerul Agriculturii prin Ordinul nr. 64 din 09.04.2015. Scopul principal al activităţii OC „Certifcat-Eco” este de a furniza garanţie că produsele certificate de acesta sunt în conformitate cu standardele/documentele normative în vigoare privind agricultura ecologică, iar procesul de certificare se efectuează în mod independent, nediscriminatoriu, transparent şi credibil pentru consumator.

Detalii
HAPPY CLIENTS
COMPLETED PROJECTS
COOPERATIVE
HAVE PRIZE

WHAT WE OFFERListed below four reasons to choose us!

Agricultura Ecologică – Republica Moldova

Legea 115 din 09.06.2005
HG 149 din 10.02.2006
HG 1078 din 22.09.2008

EU ORGANIC REGULATIONS

Regulamentul (CE) nr. 834/2007
Regulamentul (CE) nr. 889/2008
Regulamentul (CE) nr. 1235/2008

MADRM

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

MOLDAC

Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova

AIPA

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultura

FOR ONLINE APPOINTMENT PLEASE CALL US TODAY

+ 373 60 78 78 22

PLEASE CALL US TODAY

Contact Us

DE CE SĂ NE ALEGI?

Good Service

We have the best service for you.We have the best service for you, with good price and quality.

Creative Team

We have the best service for you.We have the best service for you, with good price and quality.

Full Project Support

We h
ave the best service for you.We have the best service for you, with good price and quality.

APPOINTMENT FORMLet's appointment now with our custom form

Contact Us

  • Monday - Friday : 9:00 - 17:00
  • Phone Number : + 0224 883 887
  • Fax : + 0224 885 886
  • Email : contact@farost.com