Loading...

CERTIFICAT – ECOTransparență și încredere

OC CERTIFICAT-ECO este primul organism privat de certificare a produselor ecologice. Acreditat de Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC, în conformitate cu cerințele standardului SM SR EN ISO/CEI 17065:2013, Certificat de Acreditare Nr. OCprec – 001. Recunoscut de Ministerul Agriculturii prin Ordinul nr. 64 din 09.04.2015. Scopul principal al activităţii OC Certificat-Eco este de a furniza garanţie că produsele certificate de acesta sunt în conformitate cu standardele/documentele normative în vigoare privind agricultura ecologică, iar procesul de certificare se efectuează în mod independent, nediscriminatoriu, transparent şi credibil pentru consumator.

Detalii
Operatori certificați
Suprafețe în circuit
Produse certificate
Ani de activitate

APRECIERI ȘI RECLAMAȚIICe aţi dori să ne comunicaţi?

Contactează-ne

  • Luni - Vineri: 9:00 - 17:00
  • Telefon: + 373 60 78 78 22
  • Email : ecocertificare@gmail.com