certificat-ECO

primul organism privat în RM de certificare a produselor agroalimentare ecologice

Despre noi

OC „Certificat-Eco” din cadrul SC „Certificat-Eco” SRL este primul organism privat în Republica Moldova de certificare produse ecologice.

SC „Certificat-Eco” SRL a fost creat în 2006 la iniţiativa Asociaţiei Obşteşti „ProRuralInvest” cu susţinerea financiara a Fundaţiei Avalon.

OC Certificat-Eco este acreditat de Centrului Naţional de Acreditare MOLDAC, certificat de acreditare Nr. OCprec – 001 din 12.10.2015.

Domeniile de activate ale OC „Certificat-Eco”:

 •  A. Produse primare vegetale
 •  D. Produse agricole procesate destinate pentru uz alimentar.
 • >

Standardele şi legislaţia de referinţă:

 •  Standardul SM SR EN ISO/CEI 17065:2013
 •  Legea 115-XVI - Legea cu privire la producţia agroalimentară ecologică din 09.06.2005
 •  HG 149 / 10.02.2006 - Hotărâre pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică.
 • H.G. nr. 1078 din 22.09.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice”;

Stabilitatea financiară, cât şi a resurselor necesare funcţionării ca organism de certificare produse ecologice se realizează prin capitalul statutar vărsat, precum, şi din tarifele percepute operatorilor înregistraţi în sistemul de producţie ecologică.

Scopul principal al activităţii OC „Certifcat-Eco” este de a furniza garanţie că produsele controlate de acesta sunt in conformitate cu standardele / documentele normative in vigoare privind agricultura ecologică, iar procesul de certificare se face în mod independent,nediscriminatoriu, transparent şi credibil pentru consumator.

Accesul la serviciile organismului de certificare este liber pentru orice solicitant ele căror activităţi sunt cuprinse în domeniul de acreditare declarat, indiferent de mărimea organizaţiei respective, de afilierea la diverse asociaţii sau grupuri de interese sau de numărul de certificate deja emise de către organism. Condiţiile financiare depind doar de amploarea activităţilor implicate, criteriile după care aceste condiţii se impun fiind aceleaşi pentru toţi solicitanţii. OC „Certificat-Eco” tratează orice solicitare de certificare în conformitate cu prevederile Sistemului de Management, a procedurii de certificare, fără a împiedica, sau stânjeni în vre-un fel accesul solicitanţilor la serviciile de certificare.

Informaţii

Stimaţi clienţi,

Vă informăm, că au fost modificate toate formularele necesare a fi completate.

Este necesar de a completa toate punctele din aceste formulare.

Cu deosebit respect, Conducerea OC „Certificat-Eco“ SRL


Legislatie

 • Legea 115-XVI - Legea cu privire la producţia agroalimentară ecologică din 09.06.2005
 • HG 149 / 10.02.2006 - Hotărâre pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică.
 • H.G. nr. 1078 din 22.09.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice”;
 • Regulamentului (CE) NR. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice
 • Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul.           


Formulare

 • Solicitare de certificare - Agricultura
 • Solicitare de certificare - Procesare, depozitare, comercializare
 • Lista documentelor anexate la solicitare
 • Acord  de certificare
 • Cerere de aprobare etichete 


DOWNLOAD

 • Mapa cu documente informative pentru solicitant  


NE GĂSIŢI LA ADRESA: str. 31 august 1989, nr. 98, biroul 411 MD-2004, Chişinău, Republica Moldova Tel: +373 68048917; +373 69319134; email: ecocertificare@gmail.com